Понедельник
18.03.2019
17:31
Вы вошли как Гость
Группа "Гости"Приветствую Вас Гость
RSS
 
ВАС ВІТАЄ
ДНЗ № 2

Главная Мой профиль Регистрация ВыходВход
статут ДНЗ »
Меню сайта

Мини-чат

Статистика

Наш опрос
Оцените наш сайт
Всего ответов: 193

Форма вхда

картинки с надписями без смс
ПОГОДЖЕНО : ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Попаснянської районної ради Розпорядження 
______________ К. М. Жалдаков керівника Попаснянської районної 
«__»____________ 20__ р. військово – цивільної адміністрації
 від «__»______ 2015 року
 № _______
 ______________ Р. Г. Власенко 

 

 

 

 

 

СТАТУТ


КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА – САДОК) № 2

ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Попасна

2015 рік

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) № 2 ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі заклад) є закладом комунальної форми власності, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району в особі Попаснянської районної ради.

1.2. Засновником дошкільного закладу є Попаснянська районна рада Луганської області (далі Засновник).

1.3. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-111, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р.

№ 305, іншими нормативно-правовими актами України, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою має ідентифікаційний номер, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може мати самостійний баланс, розрахунковий рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою діяльності закладу є забезпечення реалізації прав дитини на здобуття дошкільної освіти, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. Головними завданнями діяльності закладу :

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення фізичного та психологічного здоров’я дітей;
 • розвиток творчих здібностей дітей;
 • формування умінь та навичок для навчання в школі, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення, формування громадської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії;
 • становлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

Ÿ реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

Ÿ забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

Ÿ дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗАКЛАДУ

 

2.1. Найменування закладу.

Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) № 2 ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Скорочене: Попаснянський ДНЗ № 2.

2.2. Юридична адреса закладу:

вулиця Леніна, будинок 155 А, місто Попасна, Попаснянський район, Луганська область, 93300.

 

ІІI. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ.

 

3.1. Порядок комплектування закладу визначається Засновником відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Прийом дітей до закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють (далі за текстом – батьки), медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

3.3. Групи у закладі комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), ознаками.
3.4. У закладі функціонують групи для дітей віком від двох до трьох років (молодший дошкільний вік); від трьох до шести років (середній та старший дошкільний вік) денного перебування.

Наповнюваність груп у закладі становить :

для дітей віком від одного до трьох років - 15 осіб;

для дітей віком від трьох до шести років - до 20 осіб;

 • може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми в закладі.

3.5. За дитиною зберігається місце в закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

3.6. Із врахуванням місцевих умов Засновник може вносити необхідні зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця в закладі.

3.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року.

3.8. Відрахування дітей з закладу може здійснюватися за бажанням батьків, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі даного типу, у разі несплати батьками без поважних причин плати за харчування дитини протягом двох місяців.
3.9. Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

3.10. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу.

 

 

 

ІV. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ.

 

4.1. Режим роботи закладу:

- п’ятиденний;

- з 6.30 до 17.00 години;

- в разі необхідності, відповідно до заяв батьків, режим роботи закладу може змінюватися.

Вихідні дні субота та неділя, а також святкові дні.

 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОУЕСУ.

 

5.1 Навчально – виховний процес здійснюється відповідно до програми навчання та виховання дітей дошкільного віку, в компенсуючих групах за окремими програмами та методиками розробленими на основі Державної базової програми та затвердженими в установленому порядку.

5.2. Базовий компонент дошкільної освіти є Державним стандартом, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку, а також умови за якими вони можуть бути досягнуті.
5.3. В закладі визначена українська та російська мови навчання і виховання дітей.

5.4. Діяльність закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відділом освіти Попаснянської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти Попаснянської РДА). План на оздоровчий період додатково погоджується Засновником.

5.5. Навчальний рік в закладі починається з першого вересня і закінчується 31 травня, з 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.

5.6. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом занять, які складаються відповідно до санітарно – гігієнічних вимог, узгоджуються з педагогічною радою закладу і затверджуються керівником.

5.7. Заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я.

5.8. Відмова батьків від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу.

5.9. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

 

 

 

 

 

VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

 

6.1. До учасників навчально-виховного процесу закладу відносяться:

• вихованці;

• педагогічні працівники;

• медичні працівники;

• технічні працівники;

• батьки або особи, які їх замінюють (надалі – батьки);

• представники підприємств, установ, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі;

• фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

6.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов'язки визначаються чинним законодавством України та цим статутом.

6.3. Вихованці закладу мають право на:

• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• безоплатну дошкільну освіту;

• безоплатне медичне обслуговування;

• користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновленою та лікувально-оздоровчою базами закладу;

• доступ до інформації з усіх галузей знань;

• участь у різних виставках, конкурсах тощо;

• захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність.

6.4. Педагогічними працівниками закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний, психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.5.Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про дошкільну освіту”, іншими законодавчими актами.
6.6.Педагогічні працівники мають право на:

• захист професійної честі, гідності;

• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я вихованців;

• участь в обговоренні та вирішенні організації навчально-виховного процесу;

• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

• виявлення педагогічної ініціативи;

• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
• вносити пропозиції про поліпшення роботи закладу;

• участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

 

• обирання форм підвищення кваліфікації, перепідготовки;

• отримання пенсії, у тому числі за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

• матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
• об’єднуватись у профспілки.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
6.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати у вихованців повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій, звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованців;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм експлуатації, дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

захищати вихованців від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, впливу релігійних ідеологій;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

дотримуватися положень статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника закладу, Засновника, відділу освіти Попаснянської РДА;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності.

6.8. В закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 року № 930.
6.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, або за результатами атестації не відповідають посаді, яку займають, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.
6.10. Батьки мають право:

• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
• звертатись до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 

• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.11.Батьки несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти і зобов’язані:

• забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти;

• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі у встановленому порядку;

своєчасно сповіщати про можливу відсутність або хворобу дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини;

у разі невиконання батьками обов’язків, передбаченим чинним законодавством України, заклад може виступити позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав;

• в разі не відвідування дитиною закладу освіти протягом трьох днів, батьки зобов’язані подати довідку про стан здоров’я дитини;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб.

 

 

VII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ.

 

7.1. Управління закладом здійснюється Засновником.

7.2. До виключної компетенції Засновника відносяться: затвердження статуту закладу, внесення змін та доповнень до статуту, прийняття рішення про припинення діяльності закладу.

Координація діяльності закладу здійснюється відділом освіти Попаснянської РДА.

7.3. Керівництво поточною роботою закладу здійснює його керівник (далі – завідуючий), який призначається і звільняється з посади відділом освіти Попаснянської РДА.

На посаду завідуючого закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту, не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти, не менш як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров'я, який не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Завідуючий закладом:

здійснює поточне керівництво і контроль за діяльністю закладу;

діє від імені закладу, представляє його в державних, інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

 

 

відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;

• складає штатний розпис і подає на затвердження Засновнику та відділу освіти Попаснянської РДА ;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників, за погодженням з профспілковим комітетом,

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психологічним особливостям, здібностям, і потребам;
підтримує ініціативу вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, експериментальну роботу педагогічних працівників;

організує різні форми співпраці з батьками;

щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу закладу та батьків.
7.4. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом є педагогічна рада закладу (надалі – Рада).

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні та медичні працівники закладу, батьки, вчителі, інші спеціалісти.

Головою Ради є завідуючий закладом. Рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.

Рада:

• оцінює результативність реалізації Державної базової програми, хід якісного виконання програм розвитку, виховання та навчання дітей у кожній віковій групі;
• розглядає питання удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи закладу;

• затверджує заходи спрямовані на зміцнення здоров’я дітей;

• обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, приймає відповідні рішення;

• аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі;
• визначає шляхи співпраці з сім’єю;

• розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу;

приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
7.5. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:

обирають раду закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;

заслуховують звіти керівника закладу про статутну діяльність;

дають оцінку його професійно-педагогічній діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансової діяльності закладу;
заслуховують звіти голови ради закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу та інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

7.6. У період між загальними зборами діє Рада закладу. Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції стосовно морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу ради закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків.

Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

7.7. У закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування.

 

 

 

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І

МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДІ.

 

8.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки України, за погодженням Міністерства фінансів.

Харчування дітей у закладі, його кратність залежать від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

8.2. Для дітей, які перебувають у закладі менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками.

8.3. Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, і передбачає:

Ÿ проведення обов'язкового медичного огляду перед профілактичними щепленнями;

Ÿ проведення профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень;

Ÿнадання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів стосовно госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків.

До основних обов'язків медичних працівників закладу належать:

Ÿ моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

Ÿ організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
Ÿ здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
Ÿ медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
Ÿ проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників закладу.
8.4. Для здійснення лікувально-оздоровчої роботи обладнуються відповідні кабінети та приміщення.

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ.

 

9.1. Майно закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району.

9.2. Майно закладу складають основні кошти та матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі закладу.
9.3. Вилучення основних фондів, обігових коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Збитки, заподіяні закладу юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Основні фонди закладу не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

9.5. Списання майна та передача його в оренду здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 

Х. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ.

 

10.1. Фінансова діяльність закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Джерелами фінансування закладу є:

Поиск

Календарь
«  Март 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив записей

Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • Картинка смайлик